Články

Ako používať vzduchový kompresor?

ObsahNaučiť sa, ako používať nový nástroj, môže byť pre niektorých z nás stresujúce, ale naučiť sa používať vzduchový kompresor je v skutočnosti dosť rovno vpred. Ak vám znemožnilo vykonávať určitú prácu pre domácich majstrov, pretože ste nevedeli, ako používať vzduchový kompresor, nehľadajte ďalej, tento článok je presne to, čo potrebujete, aby ste mohli začať.

Na čo môžete použiť vzduchový kompresor?

Vzduchové kompresory je možné používať doma alebo v domácnosti v garážacha mnoho ďalších rôznych pracovísk na pomoc s veľkým množstvom pracovných miest. Tie obsahujú:• Maľovanie striekaním (pozri vzduchové kefové kompresory tu)
• Umývačky riadu
• Vonkajšie umývanie domu
• Plnenie pneumatík

Ale ako začať? Nezabudnite si zaobstarať všetok spotrebný materiál, ktorý potrebujete pre danú úlohu, vyčistiť pracovný priestor a uistiť sa, že ste v bezpečí pracovať v oblasti, v ktorej plánujete pracovať. Po vykonaní všetkých týchto opatrení postupujte podľa nasledujúcich šiestich kroky uvedené na webovej stránke Best of Machinery a už nikdy nebudete nájsť použitie vzduchového kompresora skľučujúca.

Strojové kontroly

Nezabudnite vziať niekoľko minút, než urobíte niečo iné, aby ste skontrolovali vzduchový kompresor. Skontrolujte všetky číselníky a skontrolujte, či je hadica stále správne pripevnená. Môže sa to zdať očividné, ale veľa ľudí začína svoj projekt pre domácich majstrov bez toho, aby tak urobili, a to môže spôsobiť veľké problémy. Ak hadica nie je správne pripojená, tlak vzduchu bude príliš nízky, čo následne spôsobí poškodenie nesprávne alebo zle pripojenej hadice a samotného vzduchového kompresora.

Vždy sa uistite, že hlavný vypínač na vašom vzduchovom kompresore je „vypnutý“, keď je mimo prevádzky, inak môže dôjsť k poškodeniu a poškodeniu spôsobenému vám aj vášmu stroju, ak ho zapojíte do zdroja energie. Skontrolujte, či je zariadenie na rovnom povrchu, aby sa pri použití neprevrhol.

Prep a Power

Príprava, ktorú musíte urobiť skôr, ako začnete, sa zmení v závislosti od toho, aký typ vzduchového kompresora máte, ale všeobecne tri rôzne typy vzduchových kompresorov vyžadujú tri rôzne spôsoby manipulácie: plyn, elektrický a olej. Elektrické vzduchové kompresory sa musia zapnúť po zapojení do zásuvky. Kompresory olejového vzduchu vyžadujú, aby ste pred zapnutím skontrolovali hladinu oleja a doplnili ju, ak je nízka. Ak hladina oleja nie je na správnej úrovni, kompresor olejového vzduchu nebude správne fungovať, pretože tesnenia nebudú dostatočne tesné a kompresor sa prehrieva.

Plynové vzduchové kompresory vyžadujú, aby ste skontrolovali hladinu benzínu av prípade potreby ju zvýšili. Nezáleží na tom, aký typ vzduchového kompresora máte, skontrolujte, pripravte ho a potom stlačte vypínač.

Nájdite správny tlak

Po zapnutí stroja vymeňte manometer na akýkoľvek tlak, ktorý si vyžaduje práca. Nádrž sa začne plniť vzduchom. Ak používate malý vzduchový kompresor, existujú dva meradlá. Jeden ukazuje tlak vzduchu v nádrži, druhý tlak pri používaní hadice. Ide o správny tlak vzduchu (PSI) a prietok vzduchu (CFM). Uistite sa, že poznáte presný tlak potrebný pre vaše náradie - všetky sa mierne líšia.

Dodatočná príloha

Keď je nádrž naplnená požadovaným množstvom vzduchu, môžete začať používať hadicu a realizovať projekt pre domácich majstrov. Ak to chcete urobiť, zatvorte meradlo. Ak máte pre hadicu špeciálny nástavec, teraz je čas ju pridať k špičke. Bezpečne ho pripevnite tak, aby pri používaní nedošlo k poškodeniu hadice, stroja alebo vám.

najlepší čistič škárovacej hmoty

Vypnite a odpojte vzduchový kompresor

Po dokončení vášho projektu pre domácich majstrov sa uistite, že manometer na vzduchovom kompresore vypnete a vzduchový kompresor úplne vypnete. Keď bol manometer vypnutý a kompresor bol vypnutý, potom je bezpečné odpojiť kompresor od zdroja energie.

Teraz je čas uvoľniť všetok zvyškový vzduch zvnútra nádrže a potom skontrolovať poistný ventil. Tlakový poistný ventil vám ukáže, či v nádrži stále zostáva nejaký tlak. Nechajte ventil otvorený, kým sa neuvoľní všetok vzduch.

skladovanie

Je dôležité, aby ste sklad vzduchový kompresor správne, aby sa pri nepoužívaní nepoškodil. Dbajte na to, aby nedošlo k úniku vzduchu z nádrže. Uistite sa, že kamkoľvek sa rozhodnete uchovávať, je suché. Keď je kondenzácia v sklade, vytvára sa kondenzácia pod vzduchovým kompresorom. To môže mať nepriaznivý vplyv na samotný vzduchový kompresor.

Aby ste tomu zabránili, uistite sa, že vzduch môže cirkulovať okolo a pod vzduchovým kompresorom, aby mohol zostať suchý. Ak nezabezpečíte, aby bol vzduchový kompresor pri skladovaní v suchu, významne zníži životnosť vzduchového kompresora a spôsobí poškodenie a eróziu.

Použitie vzduchového kompresora

Použitie vzduchového kompresora nie je zďaleka tak zložité, ako ste si možno mysleli. Uistite sa, že dodržiavate všetky vyššie uvedené kroky, aby ste mohli bezpečne a efektívne používať vzduchový kompresor na dokončenie ďalšieho projektu pre domácich majstrov.