Články

Ako pripojiť prenosný generátor k elektrickému panelu?

ObsahPrenosné generátory a prepínače

Keď premýšľate nákup nového prenosného generátora na záložné použitie vášho domu by ste mali zvážiť aj kúpu prenosového prepínacieho zariadenia, ktoré je elektrickým zariadením nainštalovaným vedľa elektrického prepínacieho panela vo vašej domácnosti, a pripája sa na všetky obvody vo vašom paneli, ktoré potrebujete počas výpadku napájať, a pridáva do jednotky bezpečnostnú funkciu. Mať tento prepínač nie je len dobrý nápad, ale vyžaduje ho aj Národný elektrický zákonník pre akékoľvek pripojenie napájania k domu. Zvážte tieto body:

jazdecké kosačky na trávu

Prepínač prenosu oddeľuje vybrané obvody vášho domu od elektrického vedenia. zabránenie spätnému podávaniu, ku ktorému dôjde, keď dôjde k výpadku napájania zo siete. Spätné napájanie môže poškodiť generátor a môže spôsobiť požiar. Čo je horšie, spätné napájanie by mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom každého technika, ktorý pracuje na linke - môže spôsobiť zranenie alebo dokonca smrť. S prepínačom prenosu hrozí riziko spätného napájania a je to jediný bezpečný spôsob pripojenia generátora k vám domov.Prenosné predlžovacie káble generátora

Mať predlžovacie káble, ktoré bežia do a zo spotrebičov, môžu byť ťažkopádne a časovo náročné. Prepínač prenosu umožňuje používať domáci elektroinštalačný systém na rýchle a jednoduché spustenie akéhokoľvek zariadenia v domácnosti s generátorom. Väčšie domáce systémy ako je pec alebo čerpadlo studne sa nedajú pripojiť k generátoru pomocou predlžovacieho kábla, takže prepínač prenosu je najbezpečnejším a najjednoduchším spôsobom, ako tieto položky pripojiť k generátoru. Spravovanie napájania pomocou prepínača je veľmi jednoduché. Môžete ľahko ovládať rôzne obvody, aby lepšie vyhovovali meniacim sa potrebám energie.

To všetko vám pomôže používať menšie, lacnejšie generátor, ktorý vyhovuje vašim potrebám energie, čím sa váš generátor prevádzkuje efektívnejšie - s menším úsilím na jeho strane a na vás. Napríklad použitie univerzálneho prenosového prepínača môže zvýšiť funkčnosť vášho generátora, vďaka čomu sa využije pri 20% vyššej kapacite. Nechajte vyšiel licencovaného elektrikára a nainštalujte prepínač prenosu do domácnosti a pripojte ho k hlavnému vypínaču.

Použitie hlavného vypínača

Hlavný vypínač v prepínači prepne zdroj energie zo siete na generátor. Dom nemôže byť pripojený k generátoru aj k sieťovému napájaniu súčasne a hlavný istič prenáša túto energiu. Tým sa zastaví napájanie generátora späť do generátora. Na prepínači je niekoľko okruhov a elektrikár si môže nechať priradiť každý okruh k určitému zaťaženiu, napríklad do pece, studňového čerpadla, svetiel a chladničky.

prenosný vzduchový kompresor pre automobily

Môžete tiež priradiť obvody na napájanie miestnosti. Ak máte na rôznych obvodoch viac zariadení, než je generátor schopný dodávať súčasne, pomocou prepínača je vhodné prepínať medzi týmito rôznymi záťažami zapnutím jedného a druhého. Prepínač prenosu umožňuje pohodlnú správu a údržbu spotreby energie a maximalizuje výkon vášho generátora.